Aktiviteter

Sjekk ut aktivitetskalenderen vår for å få en oversikt over alle våre arrangement!

Årsmøtet i Røa Vel 2021

Årsmøtet i Røa Vel 2021

I likhet med i fjor gjør gjeldende smitteverntiltak at Røa Vels årsmøte 2021 blir gjennomført ved utsendelse av årsmøtedokumentene for eventuell tilbakemelding fra medlemmene innen utgangen av april.

Les mer
Vil du bidra i styre og stell på Røa?

Vil du bidra i styre og stell på Røa?

I april 2021 er det på nytt årsmøte for Røa Vel som også i år vil bli digitalt. En viktig del av årsmøtet er å ønske nye styremedlemmer velkommen samtidig som vi takker utgående styremedlemmer for innsatsen. Ta kontakt med en av oss i valgkomiteen hvis du tror du kan dele noe av din fritid med Røa Vel og har lyst til å bidra i lokalmiljøet vårt: Bjørg Tennum Sandvei 480 04 854 eller Jan T. Herstad 905 55 383.

Les mer
Trafikk og mobilitet på Røa. Innspill ønskes!

Trafikk og mobilitet på Røa. Innspill ønskes!

På initiativ fra Røa Vel er Røa MobilitetsForum (RMF) opprettet. Forumet, som er et organ uavhengig av vellet, arbeider med en helhetsplan for hvordan mobiliteten i vid forstand kan gjøres bedre, sikrere og mer effektiv i røaområdet. De ønsker innspill fra beboere og brukere av Røa. Spørsmålet er: Har du forslag eller idèer til forbedringer på en eller flere konkrete strekninger som du kjenner godt? Bli med på denne forslagsdugnaden som går i mars måned ved å sende inn til: post@roa-vel.no, eller på Facebooksiden «Røa Mobilitets Forum».

Les mer
Årets første nummer av Tett På

Årets første nummer av Tett På

I årets første nummer kan du lese sesong 40 i dokuserien om Røatunnelen. Vellet introduserer videre det nyopprettede Røa MobilitetsForum som ser på hvordan vi kan forene interessene til og forbedre samspillet mellom myke og harde trafikanter i vårt område. Vi presenterer også alle grønne lunger prosjektene våre i bogstadområdet som går under navnet Bogstad Ring.

Les mer
Styrets uttalelse om forslag til ny parkeringsnorm

Styrets uttalelse om forslag til ny parkeringsnorm

Styret i Røa Vel har i sitt høringssvar til forslaget om nye parkeringsnormer lagt vekt på at trafikk inn og ut av Røa sentrum må legge til rette for trygg og god mobilitet for myke trafikanter, og at nye løsninger må prioritere disse. Samtidig må det erkjennes at privatbilen står sterkt hos mange og at den vil være viktig også fremover. Her kan du lese hele uttalelsen.

Les mer

Røa Vel har vært aktiv i vårt distrikt i over 100år. Vi ønsker flere støttespillere fra vårt flotte og store oppland.

Bli medlem